Privacyverklaring

Per 25 mei 2018 is de privacywetgeving in Nederland veranderd. Om aan deze wetgeving te voldoen en je te informeren over de manier waarop we persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken, hebben wij ons Privacy beleid vast gelegd.

Wat is de doelstelling van Stichting vrienden van SDG Alkmaar?

Stichting vrienden van SDG Alkmaar (hierna genoemd als de Stichting) beheert het Olympiagebouw gelegen aan Olympiaweg 17 in Alkmaar. De Stichting verhuurt de verschillende ruimtes per dagdeel aan verenigingen en/of organisaties.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Als je een ruimte huurt in het Olympiagebouw of werkt als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig.

Als je eenmaal gebruiker van het Olympiagebouw bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over gebruik gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotiedoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuwe activiteit in het Olympiagebouw. Wil je niet benaderd worden door een bepaald onderwerpen? Dan kun je dit aangeven via het e-mailadres Info@Olympiagebouw.nl

 

Van wie verwerkt de Stichting persoonsgegevens?

  • Huurders en gebruikers van het Olympiagebouw
  • Vrijwilligers van de Stichting

Welke gegevens leggen we vast en waar gebruiken we die voor?

  • Als verhuurder van het Olympiagebouw houden we de volgende gegevens bij:
  • De Stichting verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:
  • De huurovereenkomst
  • Adres gegevens van de huurder zoals vastgelegd bij de Kamer van Koophandel. De Stichting heeft minimaal 1 telefoonnummer van de huurder.
  • Een overzicht van contactpersonen voor facturatie
  • Telefoonnummers en e-mailadressen van relevante contactpersonen t.b.v beheer en gebruik van het Olympiagebouw.

De Stichting communiceert digitaal met haar huurders. De e-mailadressen worden alleen gebruikt voor communicatie gerelateerd aan het beheer en gebruik van het Olympiagebouw.

Wie heeft inzicht in de persoonsgegevens?

De persoonsgegevens zijn inzichtelijk voor de bestuursleden en de administrateur van de Stichting.

Daarnaast worden de gegevens op verzoek gedeeld met de medehuurders van het Olympiagebouw ter bevordering van het gebruik en samenwerking in het gebouw. Wil je niet dat je gegevens gedeeld worden met de andere huurders? Dan kun je dit aangeven via het e-mailadres Info@Olympiagebouw.nl

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

Elk jaar worden de gegevens gecontroleerd. Dit gebeurd rond de jaarvergadering die begin van elk jaar gehouden worden. Zo zorgen we dat we de juiste gegevens hebben.

De huurovereenkomsten worden ten alle tijden bewaard. Na beëindig van de huurovereenkomst wordt de overeenkomst ook bewaard.

Vermelding op de website en beeldgegevens

Op de website van de Stichting worden de huurders vermeld op de pagina van de gebruikers http://www.olympiagebouw.nl/Gebruikers Dit is inclusief een impressiefoto van de huurder. De Huurder heeft de foto aangeleverd en heeft de mogelijk om de afbeelding te wijzigen of verwijderen. Dan kun je dit aangeven via het e-mailadres Info@Olympiagebouw.nl

Inzage in je gegevens

Ten alle tijden kan je de vastgelegde persoonsgegevens opvragen via het e-mailadres Info@Olympiagebouw.nl

 

Vragen of klachten

Heb je vragen over de vastgelegde gegevens of over het privacy beleid? Je kan al je vragen stellen via e-mail aan de het algemene e-mailadres van de Stichting. Info@Olymiagebouw.nl

Ook voor klachten kan je bij dit e-mailadres terecht

 

Wijzigingen privacy beleid

De Stichting behoudt zich het recht voor, om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid.

Het beleid is ten alle tijden inzichtelijk op onze website.

 

Versie 3-9-2018